ירושלים - דיסקין 9א' טלפון: 02-5636265
קסריה - העגור 40ב' שכונה 7. טלפון: 050-7874218 מייל: [email protected]

שיתוק מוחין

שיתוק מוחין (cerebral palsy)
שיתוק מוחין הוא מצב שבו נגרם נזק למח הילד לפני הלידה, בזמן הלידה, אחרי הלידה ובמהלך השנים הראשונות לחיי הילד.
הנזק המוחי שארע באירוע חד פעמי אינו משתפר ואינו מוחמר בהמשך שנות הילד, ההשפעה של נזק זה עלולה להיות מזערית או חמורה ביותר עם פגיעה בתפקודים המוטוריים והקוגניטיביים בדרגות חומרה שונות.
בילדים עם שיתוק מוחין מטפל צוות נרחב של בעלי מקצוע כגון: רופא ילדים, נוירולוגים של ילדים, אורטופדים ילדים, פיסיותראפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים ועוד רבים אחרים.
תפקידו של אורטופד הילדים במכלול, הוא תיקון עיוותים במערכת השלד והשרירים המתפתחים במקביל לגדילתו של הילד.
הניתוח הנפוץ ביותר בילדים עם שיתוק מוחין הוא הארכת גיד אכילס, הנעשה באשפוז יום.

תנאי שימוש באתר